De katholieke drukpers

Catholic Printing Press in a Border Area

Our team member Alexander Soetaert published his dissertation as a monograph, using a transregional perspective to examine the Catholic printing press in the ecclesiastical province of Cambrai. The book won the 2018 Mgr. De Clercqprize of the Royal Flemish Academy of the Arts and Sciences for most outstanding contribution to the field of religious history.

Doctor Alexander Soetaert publiceert zijn nieuwe boek ‘De katholieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk: Contacten, mobiliteit & transfers in een grensgebied (1559-1659)’, over de centrale positie van Kamerijk in de vroegmoderne ontwikkeling van een uiterst productieve en innovatieve religieuze boekproductie en in de transregionale uitwisselingen van katholieke literatuur. Door grensoverschrijdende uitwisselingen floreerde de katholieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk in de zestiende en zeventiende eeuw als nooit tevoren. De kerkprovincie ontstond in 1559 en verenigde de Franstalige gewesten in het zuiden van de Habsburgse Nederlanden, vandaag verspreid over Frankrijk en BelgiĆ«. Grenzend aan de Kanaalkust, Frankrijk en het Heilig Roomse Rijk, was de regio een grens- en doorreisgebied tussen de Britse Eilanden, Frankrijk, de Nederlanden en Duitstalige landen. Door haar centrale ligging en als vroeg bolwerk van de katholieke hervorming ontpopte ze zich ook tot een aantrekkelijk vluchtoord voor katholieken uit omliggende streken. Aan de hand van de methode van de transregionale geschiedenis onderzoekt dit boek het aandeel van grensoverschrijdende contacten, mobiliteit en transfers in de ontwikkeling van een uiterst productieve en innovatieve religieuze boekproductie. De kerkprovincie Kamerijk treedt daarbij naar voren als een gebied met een onverwacht centrale positie in de uitwisseling van katholieke teksten in het vroegmoderne Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *