Boekhistorisch Forum I, 15/09/2017

Boekhistorisch Forum I

Collegium Veteranorum, Mgr. O. Romerozaal, lokaal 02.10, Sint-Michielsstraat 4, Leuven. Vrijdag 15 september 2017.

Eenmaal per jaar organiseren de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd (KU Leuven) en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen) een eendaagse bijeenkomst waarop universitaire onderzoekers lopend of toekomstig boekhistorisch onderzoek voorstellen aan hun peers. Het Forum wil een informele ontmoetingsplaats zijn voor zowel nieuwe als beslagen onderzoekers en benadert het boekhistorisch onderzoeksveld vanuit een brede hoek. Het schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de literaire, culturele, sociale, economische en politieke context van het boekenveld doorheen de eeuwen.

De eerste editie van het Boekhistorisch Forum vindt plaats in Leuven op vrijdag 15 september 2017. De voormiddagsessie staat in het teken van de menselijke actoren achter het boek en biedt drie onderzoekers de ruimte om lopend of toekomstig onderzoek inhoudelijk te presenteren. In de namiddag geven drie methodologische en/of conceptuele pre-circulated papers aanleiding tot reflectie en debat. Achteraf kan u napraten op de receptie.

Inschrijven kan tot 31 augustus via heleen.wyffels@kuleuven.be. Uw inschrijving is voltooid na overschrijving van 10 euro op rekening BE60 7340 0666 0370.

Programma

09:00 Ontvangst en registratie

09:20 Welkom door Johan Verberckmoes (KU Leuven)

09:30 – 13:00 Menselijke actoren achter het boek

 

09:30

“Vrouwelijke drukkers in een universiteitsstad. Gender, familie en redactionele keuzes in vroegmodern Dowaai”, Heleen Wyffels (KU Leuven) – referent Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen)

“Druk in beweging. Vestigingspatronen van drukkers, uitgevers en boekverkopers in de Lage Landen (1473-1600)”, Kim de Groot (Universiteit Antwerpen) – referent Johan Verberckmoes (KU Leuven)

11:30 Koffiepauze

 

12:00 “De vroegmoderne circulatie van beschrijvingen over inheemse talen uit de Nieuwe Wereld”, Zanna Van Loon (KU Leuven) – referent Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen)

 

13:00 Broodjeslunch

14:00 – 17:00 Concept en methodologie

 

14:00

“Transregionale boekgeschiedenis: methodologie en gebruik van databases”, Alexander Soetaert (KU Leuven) – moderator Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen)

“Een West-Europese canon van gedrukte middeleeuwse romans (1471 – c. 1550). Het spanningsveld tussen theorie en bronnen op een lappendeken van grenzen”, Elisabeth de Bruijn (Universiteit Antwerpen) – moderator Marc Van Vaeck (KU Leuven)

15:30 Koffiepauze

 

15:45 “De betekenis van het boek – van de vroegmoderne tijd tot vandaag”, Kevin Absillis (Universiteit Antwerpen) – moderator Tom Verschaffel (KU Leuven)

 

16.30 Afsluiting door Pierre Delsaerdt (Universiteit Antwerpen)

16.40 Receptie

Organisatoren Pierre Delsaerdt, Cara Janssen en Heleen Wyffels

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *